# دل_نوشته

شعر روز تاسوعا

آی‌اهل‌عالم‌ بدونیدعمویی‌ دارم‌نمی‌دونید‌ که‌‌ چقدر‌مهربونه قامتش‌تا‌کهکشونه‌ نگاهش‌ رنگین‌ کمونه‌ توی‌چشمای‌قشنگش‌ هزار‌هزار‌ آسمونه مهربونه‌ مهربونه‌ مهربونه‌ مهربونه وقتی‌شبها‌خواب‌ندارم‌روی‌شونه‌اش‌سر‌میزارم تاکه‌خوابم‌ببره‌آروم‌آروم‌توی‌گوشم‌شعر‌محبت‌میخونه وای‌که‌چقدر‌عموجونم‌مهربونه‌ شونه‌هاش‌بالاتر‌از‌هر‌چی‌بلندی‌روزمین عموجونم‌می‌گه‌ای‌فرشتة‌روی‌زمین راه‌نرو‌خسته‌میشی‌روی‌شونه‌هام‌بشین از‌روی‌دوش‌عمو‌جونت‌همه‌عالم‌روببین از‌تو‌چشمهاش‌می‌خونم‌که‌چقدر‌دوستم‌داره از‌تو‌چشمام‌می‌خونه‌که‌چقدر‌دوستش‌دارم‌دوستش‌دارم به‌خدا‌مهربونه‌به‌خدا‌مهربونه‌مهربونه‌مهربونه‌مهربونه‌مهربونه اگه‌من‌تب‌بکنم‌تاب‌نداره‌اگه‌خار‌تو‌پام‌بره‌خواب‌نداره فکر‌می‌کنم‌اگه‌که‌با‌ما‌نباشه‌خدا‌اون‌روز‌رو‌نیاره خدا‌اون‌روز‌رو‌نیاره هر‌چی‌ازش‌می‌ترسیدم‌خدایا‌اومد‌به‌سرم‌ عموجون‌رفت‌آب‌بیاره‌خبرش‌اومد‌به‌حرم‌ خبرش‌اومد‌به‌حرم عمو‌جونم‌تا‌تو‌بودی‌سر‌و‌سامونی‌داشتیم‌ تا‌تو‌رفتی‌دل‌پرخونی‌داشتیم عموجونم با تو دنیامون قشنگه عموجونم بی تو دلها ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 45 بازدید