بی نیازی خدا از نماز

بی نیازی خدا از نماز

 

در قرآن آمده است :خدای متعال از همه عالمیان بی نیاز است وهمه به او نیاز مندند.

 علت اهمیت یک عبادت مانند نماز ،هر گز به نیاز خدا باز نمی گردد؛بلکه به خواص و اثاری است که آن عمل در حیات انسان است.
 نماز لطف و رحمتی ازسوی پروردگاربه انسان ها است تا به کمال وسعادت اخروی برسندو از انجا که پروردگار عالمیانمی داند چه چیز برای انسان مفید است وسعادت اخروی او را تامین می کندوچه چیز برای انسان زیان بار و نا بود کننده است،او را به انجام واجبات و ترک محرمات مکلف کرده است.

مانند کودکی که پزشک برای بهبودی او دارو تجویز می کند و ممکن است کودک به سبب ندانستن مصلحت خویش آن داروی تلخ را نخورد؛اما پزشک و خانواده او می دانند که حیات کودک به این دارو بستگی دارد؛از این رو کودک را مجبور به خوردن دارو میکنند.

/ 0 نظر / 38 بازدید