پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

معنای اسم 110 کشور جهان

١.        آرژانتین :سرزمین نقره(اسپانیایی)2.        آفریقای جنوبی :سرزمین بدون سرما(آفتابی) جنوبی(لاتین،یونانی)3.        آفریقای مرکزی:سرزمین بدون سرما(آفتابی) مرکزی(لاتین،یونانی )4.        آلبانی :سرزمین کوهنشینان 5.        ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید