کشکول جوان
وبلاگی برای جوانان ایران زمین
نویسنده: مهدی - ۱۳۸٩/٤/۳٠

از شر پیغام low disk space خلاص شوید.


از شر پیغام low disk space خلاص شوید.

در منوی RUN دستور regedit.exe را تایپ کنید و به مسیر

HKEY_CURRENT_ USER/ SOFTWARE/ MICROSOFT/ CURRENT VERSION/ POLICIES/ EXPLORER

بروید و یک DWORD (اگر وجود ندارد) با نام NOLOWDISK SPACECHECKS بسازید و مقدار آن را به 1 تغییر دهید.

مهدی
چون وا نمیکنی گرهی خود گره مباش// ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :