کشکول جوان
وبلاگی برای جوانان ایران زمین
نویسنده: مهدی - ۱۳۸٩/٤/٢۸

در مثل ها است که گرگى و روباهى با شیرى در بیابان مى رفتند، یک گوره خر و آهو و خرگوشى را شکار کردند، شیر به گرگ گفت : شکار را بین ما تقسیم کن ، گرگ گفت : گوره خر مال تو و آهو مال من و خرگوش مال روباه ، شیر به خشم آمد و گلوى گرگ را گرفت و سر او را قطع کرد، سپس ‍ روبه روباه کرد و گفت : تو تقسیم کن ، روباه گفت : گوره خر براى نهارت و آهو براى شامت و با خرگوش در شب سر گرم باش ، شیر گفت : کى این تقسیم عادلانه را به تو یاد داده روباه گفت : سر گرگى که در جلوى روى تو است .

منبع: کشکول شیخ بهایی

مهدی
چون وا نمیکنی گرهی خود گره مباش// ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :