کشکول جوان
وبلاگی برای جوانان ایران زمین
نویسنده: مهدی - ۱۳۸٩/٤/٢٦

 

خداوندا وقتی که دین تو مورد هجوم قرار می گیرد،چه راهی جز پناه بردن به درگاه تو وجود دارد.درگاهی که سرشار از ایمان است و یقین،درگاهی که دعوتگران و مومنان تو را به سرزمین امن تو وارد می کند،جایگاهی که پیامبر خدا و یاران گرانقدرش در آنجا به سر می برند.

خدایا ما هم برادران پیامبر خدا هستیم،همانانی که رسول خدا از شوق دیدارشان گریست  و به صحابه فرمود: شما صحابه من هستید برادران من بعد از شما می آیند.

یعنی دوست داریم برادران رسول خدا باشیم،افتخاری بزرگ که رسول الله ما را بدان مفتخر کرده است،به شرط آنکه در راستای برادری با رسول خدا ثابت قدم باشیم و گام به گام با سیره پیامبرت راه سپاریم.

خدایا ما می دانیم که این برادری با حرف به دست نمی آید همان طور که ایمان به تو هم به حرف نیست.

اما خداوندا بسیار خوشحالیم که به خاطر خیر و راستی تحت فشار قرار می گیریم نه به گناه و نافرمانی و غربتی را تجربه می کنیم  که بسیاری از مردم در آن باندهای فسق و فجور ترتیب داده اند و مردم را به سمت گمراهی می برند.

اما خداوندا ما که به راه پاک تو فرا می خوانیم،به دین تو دعوت می دهیم،در چهارچوب قران تو و سنت پیامبرت حرکت می کنیم و از آزار مردم و تعدی به آنان بیزاریم دوست داریم ما را در شمار برادران پیامبر خوبت جای دهی.

البته که خوب می دانیم طریق عشق مال بازی و جانبازی است و تو از مومنان عهد گرفته ای که امتحانات صداقت را در زندگیمان جاری کنیم،در خوشی و ناخوشی،با از دست دادن ها..ولنبلونکم بشی من الخوف و الجوع و نقص من الاموال والانفس و الثمرات و بشر الصابرین.. و بدست آوردن ها..با رسیدن به رحمت و لطف از جانب خودت!..اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و بشر الصابرین.

خدایا برخی از این مردم می پندارند که زمان پیامبر خدا تمام شده است،در حالی که خود را در وادی رسالت او قرار نداده اند تا آن تاریخ پاک در زندگیشان جاری شود و آن را تجربه کنند و احساس کنند که چقدر زندگیشان به زندگی یاران ییامبر خدا شبیه می شود.

خدایا ما وسیله ای جز نام های حسنای تو نداریم تا با آنها به درگاه رحمت تو فرود آییم،پس ای رحمان بر برادرمان،محمد سلام برسان و به او بگو که ما چون برادران یوسف نیستیم تا برادرشان را به چاه اندازند.

ما وفاداریم به دین تو که برخی دوست دارند آن را به سیاست یا اخلاق و یا جامعه و یا فرهنگ تجزیه کنند و بدین وسیله برادران پیامبرت را را با از دست دادن ها بترسانند تا مگر عمل به مسیر دعوت تو را رها سازند.

خدایا ما خوب می دانیم که دعوت به دین تو جز با خلوص گروهی محقق نمی شود پس ما را توانمند کن با قدرتی از جانب خودت و همراهمان باش در سرزمین خود که احساس تنهایی نکنیم.

به رحمتک یا رب العالمین..

مهدی
چون وا نمیکنی گرهی خود گره مباش// ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :