کشکول جوان
وبلاگی برای جوانان ایران زمین
نویسنده: مهدی - ۱۳۸٩/٤/٢٥

پیشگویی امام علی(ع) از نابودی رژیم صهیونیستی

در روایات متعددی، موضوع تسلط یهود بر سرزمین های اسلامی و حوادث پس از آن پیشگویی شده است که در اینجا به مناسبت حوادث جاری در منطقه به دو مورد آنها اشاره می کنیم:
در روایتی که از امیرمومنان(ع) نقل شده است در این زمینه چنین آمده است: یهود برای تشکیل دولت خود در فلسطین، از غرب )به منطقه عربی خاورمیانه( خواهند آمد.
عرضه داشتند: یا اباالحسن! پس عرب ها در آن موقع کجا خواهند بود؟
فرمود: در آن زمان عرب ها نیروهایشان از هم پاشیده و ارتباط آنها از هم گسیخته و متحد و هماهنگ نیستند.
از آن حضرت سوال شد: آیا این بلا و گرفتاری طولانی خواهد بود؟
فرمود: نه، تا زمانی که عرب ها زمام امور خودشان را از نفوذ دیگران رها ساخته و تصمیم های جدی آنان دوباره تجدید شود آن گاه سرزمین فلسطین به دست آنها فتح خواهد شد و عرب ها پیروز و متحد خواهند گردید و نیروهای کمکی از )طریق( سرزمین عراق به آنان خواهد رسید که بر روی پرچم هایشان نوشته شده است: «القوه»(1). عرب ها و سایر مسلمانان همگی مشترکا برای نجات فلسطین قیام خواهند کرد )و با یهودیان خواهند جنگید( و چه جنگ بسیار سختی که در وقت مقابله با یکدیگر در بخش عظیمی از دریا روی خواهد داد که در اثر آن مردمان در خون شناور شده و افراد مجروح بر روی اجساد کشته ها عبور کنند. آنگاه فرمود: و عرب ها سه بار با یهود می جنگند و در مرحله چهارم که خداوند ثبات قدم و ایمان و صداقت آنها را دانست همای پیروزی بر سرشان سایه می افکند.
بعد از آن فرمود: به خدای بزرگ سوگند که یهودیان مانند گوسفند کشته می شوند تا جایی که حتی یک نفر یهودی هم در فلسطین باقی نخواهد ماند.(۲)

آن حضرت در روایتی دیگر که «عبایه اسدی» آن را نقل کرده است، می فرماید: من در آینده در مصر منبری روشنی بخش بنیان خواهم نمود...، ویهود و نصاری را از سرزمین های عرب بیرون خواهم راند و عرب را با این عصای خود )به طرف حق( سوق خواهم داد.
عبایه می گوید: من عرض کردم یا امیرالمومنین! گویی شما خبر می دهید که بعد از مردن بار دیگر زنده می شوید و این کارها را انجام می دهید!
فرمود: هیهات ای عبایه! مقصود من از این سخنان آن گونه که تو خیال کردی نیست، مردی از دودمان من اینها را انجام خواهد داد.(۳)
با امید به آنکه به زودی با ظهور امام مهدی(عج) شاهد نابودی صهیونیسم متجاوز و آزادی کامل سرزمین فلسطین و قدس شریف باشیم.
ــــــــــــــــــــ
پی نوشت ها:
1-
ظاهرا اشاره به آیه «واعدوا لهم مااستطعتم من قوه» (سوره انفال / آیه 60) باشد
2-
عقائد الامامیه، ج1، ص .270
3-
بحار الانوار، ج53، ص 59 ، معانی الاخبار، ص .407

 

مهدی
چون وا نمیکنی گرهی خود گره مباش// ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :