کشکول جوان
وبلاگی برای جوانان ایران زمین
نویسنده: مهدی - ۱۳٩۱/۱۱/٢۳

تصاویر حاشیه ای از راهپیمایی 22 بهمن

http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/11/22/231973_932.jpghttp://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/11/22/231993_435.jpg


http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/11/22/273332_782.jpg

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/11/22/273333_325.jpg

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/11/22/273334_188.jpghttp://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/11/22/231979_891.jpghttp://www.tabnak.ir/files/fa/news/1391/11/22/231990_816.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/11/22/273197_982.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/11/22/273186_189.jpg

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/11/22/273276_569.jpg

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/11/22/273335_359.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/11/22/273336_294.jpg

مهدی
چون وا نمیکنی گرهی خود گره مباش// ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :