کشکول جوان
وبلاگی برای جوانان ایران زمین
نویسنده: مهدی - ۱۳٩٠/٧/۳

نشانه های قطعی ظهور امام زمان (عج)

بسم الله الرحمن الرحیم


ظهور امام زمان (عج) پنج نشانه حتمی دارد و آن عبارتست از: قیام یمنی،خروج سفیانی، ندای آسمانی، فرورفتن سپاهی در یمن و کشته شدن نفس زکیه.حضرت على (ع ) از رسول خدا (ص) روایت نموده که فرمود: ده چیز است که پیش از ظهور به وقوع خواهد پیوست:

سفیانى ; 2 ـ دجّال ; 3 ـ دخان ; دابّه ; 5 ـ خروج قائم

6 ـ طلوع خورشید ازمغرب ; 7 ـ نزول عیسى ; 8 ـ خسوف در مشرق ; 9 ـ خسوف در جزیرة العرب ; 10 ـ آتشى که از مرکز عدن شعله مى کشد و مردم را به سوى بیابان محشر هدایت مى کند.

نـشانه های تخلف ناپذیر ظهور امام مهدی علیه السلام که بی هیچ تردیدیمقارن ظهور آن حضرت رخ خواهند داد و ارتباط گسست ناپذیری با آن دارند، پنجنشانه اند.

بـرخی از این پنج نشانه، اندکی پیش از ظهور و برخی چند ماه پس از آمدنآن گرامی و برخی اندکی پیش از قیام نجات بخش و جهانی آن حضرت ، پدیدارخواهند شد.

در ایـن مـورد، روایـات بـسـیـاری وارد شده است که با اندک تفاوت درترتیب پیدایش این علایم و نشانه ها، آنها را نشان می دهد. نـخست، برخی ازروایات را که این علایم پنجگانه را به صورت کوتاه ترسیم می کـنـد مـیآوریـم، آنگاه هر کدام از آن نشانه ها را با توضیحی که در روایات در موردآن آمده و تفسیر مناسبی که به ذهن می رسد، ترسیم می نماییم.

امام صادق علیه السلام در این مورد فرمود: خـمـس قـبل قیام القائمعلیه السلام : الیمانی و السفانی و المنادی ینادی من السماء و خسفبالبیداء و قتل النفس ‍ الزکیة .(1) پیش از قیام مهدی علیه السلام پنجرخداد بزرگ در پیش خواهد بود:

1 ـجنبش ترقی خواهانه مرد یمنی،2 ـ جنبش ارتجاعی سفیانی، 3 ـ ندای روح بخش آسمانی، 4 ـ فرو رفتن زمین،

5 ـ قتل نفس زکیه

امام در ادامه فرمود: قـبـل قـیـام القـائم خـمـس عـلامـاتمـحـتـومـات : الیـمـانـی و السـفـیـانـی و الصـیـحـة و قتل النفس الزکیةو الخسف بالبیداء.(2) پیش از قیام قائم ، پنج علامت و نشانه مهم در پیشخواهد بود: جـنـبـش مـردم تـرقـی خـواه یـمـنـی، جـنـبـش ارتـجـاعـیسـفـیـانـی، نـدای آسـمـانـی، قتل نفس زکیه و فرو رفتن زمین.

و نیز فرمود: النداء المحتوم و السفیانی من المحتوم و خسف البیداء منالمحتوم و الیمانی من المحتوم و قتل الفنس الزکیه من المحتوم .(3) نـدایآسـمـانـی بـه هـنگامه قیام قائم ، جنبش ارتجاعی سفیانی ، جنبش مترقی مردیمنی ، فرو رفتن زمین و دیگر، کشته شدن نفس زکیه ، این پنج نشانه ، ازعلایم قطعی ظهورند.
----------------------------------------------------------------------
پی نوشت:
1- اکـمال الدین ، صدوق ، ج 2، ص 649، غیبت طوسی ، ص 267، با اندک تفاوت در ترتیب علائم پنجگانه و بحارالانوار، ج 52، ص 203.
2- اکمال الدین ، ج 2، ص 650 و بحار الانوار، ج 52، ص 204.
3- غیبت نعمانی ، ص 252 و 257، و بحارالانوار، ج 52، ص 233.


علایم و نشانه هاى حتمى، آن است که به هیچ قید و شرطى مقیّد و مشروطنیست و قبل از ظهور باید واقع شود با استفاده از روایات معصومینع علایمحتمى الوقوع عبارتند از:

امام صادق ع فرمود:

پیش از ظهور قائم (عج) پنج نشانه حتمى است: خروج یمانى و سُفیانى، صیحه آسمانى، قتل نفس زکیّه، و فرو رفتن در بیابان.

2 ـ و نیز در جاى دیگر امام صادق ع فرموده است:

وقوعندا از امور حتمى است و سفیانى از امور حتمى است و یمانى از امور حتمى استو کشته شدن نفس زکیه از امور حتمى است و کف دستى که از افق آسمان بیرون مىآید، از امور حتمیه است.

و اضافه فرمود:

و نیز وحشتى درماه رمضان است که خفته را بیدار مى کند و شخص بیدار را به وحشت انداخته ودوشیزگان پرده نشین را از پشت پرده بیرون آورد.

3 ـ حضرت على ع از رسول خدا ص روایت نموده که فرمود: ده چیز است که پیش از ظهور به وقوع خواهد پیوست.

سفیانى ;

2 ـ دجّال ;

3 ـ دخان ;

دابّه ;

5 ـ خروج قائم ;

6 ـ طلوع خورشید ازمغرب ;

7 ـ نزول عیسى ;

8 ـ خسوف در مشرق ;

9 ـ خسوف در جزیرة العرب ;

10 ـ آتشى که از مرکز عدن شعله مى کشد و مردم را به سوى بیابان محشر هدایت مى کند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوستان عزیز از دادن امتیاز به این وبلاگ فراموش نکنید

مهدی
چون وا نمیکنی گرهی خود گره مباش// ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :