کشکول جوان
وبلاگی برای جوانان ایران زمین
نویسنده: مهدی - ۱۳٩٠/۳/۱٤

تصاویری از14 خرداد-فرزندان رهبر و احمدی نژاد