کشکول جوان
وبلاگی برای جوانان ایران زمین

                       کشکول جوان                                  وبلاگی برای جوانان ایران زمین                 

 

 

مهدی
چون وا نمیکنی گرهی خود گره مباش// ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :